Barn på bro över bäck. Bild: Infobron

Marknadsanalys

I Infobrons analyser:

besvarar vi alla era frågor om den nederländska marknaden.

   

intervjuar vi företag och myndigheter.
   
hämtar vi information från statistiska källor.
   
besvarar vi dina exportfrågor.

Informationen bearbetas och resultatet presenteras i lättillgängliga rapporter.