Vattenkälla. Bild: Infobron

Om Infobron

Vi hjälper dig med din export till Nederländerna.

Infobron har fungerat som bron mellan svenska och nederländska företag sedan 1999. Vår erfarenhet är, att även om de flesta idag talar engelska, så kan olika modersmål och kulturer utgöra ett hinder i inledande och mycket viktiga affärskontakter. Vi hjälper dig att överbrygga hinder i språk och kultur mellan Sverige och Nederländerna.

Ordet ”bron” på nederländska betyder ”källa”. Infobron är alltså både en informationsbro och en informationskälla för svenska och nederländska företag.

Infobron hjälper ofta företag via handelskammaren men kan även erbjuda ditt företag direkt support.

Vi arbetar bl.a. inom områdena livsmedel, miljö, medicin och high tech.